Bemiddelingsprocedure

Grote kans dat je op onze website terecht bent gekomen doordat je een flyer of advertentie hebt gezien van een van onze gastouders. Wat leuk dat je interesse hebt om je kind aan te melden!We vertellen je graag meer over de bemiddeling door ons gastouderbureau.

Inschrijven en intake

Het begint allemaal met jouw inschrijving als vraagouder. Wij nemen dan contact met je op voor een telefonische intake. Dit gesprek is bedoeld als eerste kennismaking. Je krijgt van ons alle informatie die belangrijk is en natuurlijk kun je vragen stellen. Tijdens de intake bespreken we in elk geval wanneer je kind opvang nodig heeft en of de gastouder op die momenten beschikbaar is.

Kennismaking en koppelingsgesprek

Als je met ons verder wilt, delen we je contactgegevens met de gastouder. Die zal je uitnodigen voor een kennismakingsgesprek bij haar thuis, zodat je direct de plek van de opvang kunt zien. Jullie bespreken met elkaar de opvangwensen en -mogelijkheden en als er een positieve match is, volgt een nieuwe afspraak.

Ook dit ‘koppelingsgesprek’ vindt plaats bij de gastouder thuis. De gastouder, jij (jullie) als vraagouder(s) en de vaste bemiddelingsmedewerker van Christelijk gastouderbureau N-Joy zijn hierbij aanwezig. We nemen de afspraken door, geven informatie en tekenen de contracten.

Start van de opvang

Voordat de ‘echte’ opvang start, komt jullie kind wennen bij de gastouder. Samen met de gastouder bespreek je hoe jullie dit vormgeven. Is alles naar wens verlopen? Dan kan de opvang starten!

Na de eerste drie maanden evalueren we de opvang. Dit doen we afzonderlijk met de vraagouder en de gastouder. Na deze eerste beoordeling volgt een jaarlijkse evaluatie. Daarnaast voeren we ieder jaar de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uit bij de gastouder in huis.

Financieel

Als gastouderbureau wikkelen wij de financiële afhandeling af. We gebruiken hiervoor het programma Portabase.

De gastouder registreert voor de 3e van iedere maand de opvanguren van de voorgaande maand in dit programma. Als vraagouder accordeer je binnen 3 dagen het ingevulde aantal uren. Is dit niet binnen deze tijd gebeurd? Dan gaan we ervan uit dat de uren akkoord zijn.

Je ontvangt maandelijks een factuur met hierop het totaalbedrag van het aantal uren opvang en de bureaukosten van ons bemiddelingsbureau. Dit bedrag dient binnen 7 dagen te worden bijgeschreven op de rekening van Christelijk Gastouderbureau N-Joy. Dit kan o.a. door gebruik te maken van Ideal betalen.

N-Joy maakt de gedeclareerde uren over aan de gastouder. Dit gebeurt binnen 5 dagen nadat de vraagouder de factuur aan ons heeft voldaan.

Nieuws en contact

Wij sturen regelmatig een nieuwsbrief om vraagouders en gastouders op de hoogte te houden van de vernieuwde wet- en regelgeving en van veranderingen binnen het gastouderbureau.

Voor vragen en opmerkingen zijn we dagelijks telefonisch bereikbaar.