Wat is gastouderopvang


Gastouderopvang is een geweldige keuze als jij je kinderen een veilige en vertrouwde omgeving wilt bieden waar ze kunnen leren, spelen en groeien. Gastouderopvang zal jouw leven en dat van je kind verrijken!

Wat gastouderopvang precies inhoudt en wat de voordelen zijn, leggen we graag uit.

Professionele opvang in huiselijke sfeer

Onze gastouders zijn gediplomeerd en bieden professionele kinderopvang. Dankzij de bemiddeling van ons gastouderbureau, weet je dat ze over de juiste papieren beschikken. Ook bieden we onze gastouders trainingen aan en bezoeken we meerdere keren per jaar de opvanglocatie. We vinden het geweldig dat onze gastouders zich op professioneel gebied voortdurend willen ontwikkelen en ondersteunen hen daar van harte bij.

We motiveren en inspireren onze gastouders om het mooie dat God de Vader in ieder kind gelegd heeft, samen te ontdekken. De gastouder benoemt deze prachtige eigenschappen, geeft ze de ruimte en stimuleert de ontwikkeling ervan. Ieder kind mag ontdekken welke geweldige potentie er in hem of haar zit!

Net zo gezellig als thuis

Jij gaat naar je werk in de wetenschap dat je kind wordt opgevangen op een plek die lijkt op thuis. In een huiselijke sfeer en in een klein groepje met altijd dezelfde gastouder kan jouw kind ontspannen, leren en ontwikkelen. Hier kan jouw kind gewoon kind zijn. Het mag lekker spelen in het gezin en hoeft niet aan allerlei eisen van een grote groep te voldoen.

Dus wel:
de voordelen van samenzijn met andere kinderen en leren om samen dingen te doen.

Maar niet:
de nadelen van een grote groep met steeds wisselende leidsters.

Hoe ziet gastouderopvang er in de praktijk uit?

Jouw kind wordt opgevangen in een normale woning, waar het gezellig betrokken wordt bij het leven van dat gezin. Samen spelen, samen lunchen, samen boodschappen doen of lekker buitenspelen: het kan allemaal.

De gastouder creëert een liefdevolle omgeving waarin iedereen respectvol met elkaar omgaat en heeft aandacht voor wie je kind werkelijk is. Dit vertaalt zich in oprechte interesse, het stimuleren van de sociale en persoonlijke competenties en het aanbieden van activiteiten waardoor jouw kind kan groeien en bloeien. God wordt hierin betrokken door bijvoorbeeld:

 • samen liedjes te zingen over Jezus die van alle kinderen houdt;
 • een verhaal voor te lezen dat laat zien hoe gaaf het is om te delen;
 • tijdens een boswandeling te wijzen op en te genieten van alle mooie bloemetjes.

De gastouder fungeert ook als jouw partner in de opvoeding. Heb je vragen, twijfels of wil je gewoon even je hart luchten over een opvoedkundige kwestie? Je kunt het allemaal met de gastouder bespreken. Zij zal je zo goed mogelijk helpen, je adviseren en met je meedenken.

De voordelen op een rijtje

Er is veel onderling contact en je kind kan vanaf de geboorte tot de middelbare school worden opgevangen op één plek. Daardoor ontstaat een hecht partnerschap in de opvoeding; De gastouder biedt een regelmatig ritme en zal zoveel mogelijk rekening houden met jouw wensen met betrekking tot slapen, eten, beeldschermen, buitenspelen, enz.;

 • Jouw kind wordt benaderd met positieve woorden, vriendelijkheid en aanmoediging. Het wordt gekoesterd in een gezellige, veilige en open sfeer;
 • De gastouder deelt met je kinderen de liefde van God en al het mooie dat zij in het christelijke geloof gevonden heeft;
 • Jouw kind heeft steeds dezelfde gastouder in plaats van wisselende leidsters. Dit biedt veiligheid, net als de vertrouwde, huiselijke omgeving;
 • Jij en je kind ontwikkelen hierdoor snel een persoonlijke band met de gastouder;
 • In deze kleinschalig, informele, huiselijke opvang zijn weinig wisselingen van kinderen;
 • Er zijn maximaal 6 kinderen, inclusief de eigen kinderen van de gastouder;
 • Broertjes en zusjes kunnen samen worden opgevangen;
 • De gastouders zijn minimaal in het bezit van een diploma of ervaringscertificaat MBO-2 Helpende Zorg en Welzijn en een diploma Kinder-EHBO;
 • Wij bemiddelen voor opvang van hoge kwaliteit en nemen alle administratieve rompslomp voor onze rekening;
 • Doordat ons bemiddelingsbureau aan alle eisen van de Wet Kinderopvang voldoet, heb je recht op kinderopvangtoeslag.

Na deze mooie opsomming had je het misschien niet verwacht, maar het is ook nog eens zo dat gastouderopvang de goedkoopste vorm van kinderopvang is!