Algemeen

Voor meer inhoudelijke informatie over ons gastouderbureau, verwijzen we naar onderstaande documenten.

Pedagogisch beleid

In het pedagogisch beleidsplan hebben we uitgewerkt hoe wij onze opvang professioneel vorm geven vanuit een Christelijke visie. We lichten in dit document ons pedagogisch handelen toe, zodat duidelijk is vanuit welk beleid wij werken en wat wij van onze gastouders verwachten.

Download

GGD rapporten

De GGD controleert jaarlijks ons bureau en rapporteert aan de gemeente. Wij delen deze GGD-rapporten met trots. Hierin kan je lezen hoe wij aan alle eisen van de Wet Kinderopvang voldoen.

Download december 2023                           Download maart 2023


Meldcode huiselijk geweld

Wij zijn alert op huiselijk geweld en willen er alles aan doen om te voorkomen dat kinderen in gevaar zijn of komen. In ons protocol vind je meer informatie over onze meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

Download

Klachtenreglement

Als je vindt dat wij tekortschieten of ons niet aan de afspraken houden, dan horen we dat graag van je. Van jouw feedback kunnen wij namelijk leren. Wij hebben een interne- en externe klachtenprocedure, die na elkaar maar ook los van elkaar kunnen worden gevolgd.

Download

Algemene voorwaarden

In onze algemene voorwaarden staan alle afspraken die we met elkaar maken.

Download

Formulier continu screening

Gastouders worden continu gescreend. Zo kunnen wij de veiligheid in de opvang garanderen.

Download