Oudercommissie

Onze gastouders bieden kinderen een vrolijk en liefdevol tweede thuis en willen voor ouders een partner in de opvoeding zijn. Om goed aan te kunnen sluiten bij de visie en de wensen van de vraagouders, vindt Christelijk gastouderbureau N-Joy het dan ook geweldig om een oudercommissie te hebben. Samen maken we ons sterk voor de ontwikkeling van de kinderen, zodat zij steeds meer de prachtige persoonlijkheid kunnen ontwikkelen die nu al in hen verborgen ligt!

Wat is een oudercommissie?

De oudercommissie bestaat volledig uit vraagouders en behartigt de belangen van kinderen en vraagouders met betrekking tot de opvang. De oudercommissie kan gezien worden als een brug tussen N-Joy en de vraagouders waarvoor wij bemiddelen. De oudercommissie denkt bijvoorbeeld mee over het beleid, de openingstijden en de tarieven. Meer informatie over de taken van de oudercommissie, is te vinden in het reglement.

N-Joy werkt actief mee aan het samenstellen van de oudercommissie door nieuwe vraagouders te wijzen op het bestaan ervan. Ook zetten we ons in om vraagouders te benaderen als er openstaande vacatures zijn.

Wil je meer weten of wil je je aanmelden voor de oudercommissie? Neem contact met ons op!