Voorwaarden

Kwaliteitseisen voor gastouders

Als gastouder lever je een belangrijke bijdrage aan de groei en ontwikkeling van je gastkinderen. Om de kwaliteit van de opvang te waarborgen, heeft de overheid in de Wet Kinderopvang vastgelegd aan welke eisen gastouderopvang moet voldoen.

Daarnaast heeft Christelijk Gastouderbureau N-Joy enkele aanvullende voorwaarden opgesteld die te maken hebben met onze visie. We geven je een overzicht van de belangrijkste eisen en verwachtingen. Heb je hier vragen over? Laat het ons weten!

Wettelijke vereisten gastouder

 • Je hebt een diploma mbo-2 Helpende, Zorg en Welzijn of een gelijkgesteld diploma;
 • Je hebt een EHBO-diploma, gericht op kinderen;
 • Je hebt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Ook eventueel inwonende personen boven de 18 jaar hebben deze verklaring;
 • Je spreekt Nederlands;
 • Je bent 18 jaar of ouder en woont niet op hetzelfde adres als de ouders van de kinderen die je opvangt;
 • Jouw eigen kinderen staan niet onder toezicht;
 • Je hebt een WA-verzekering en bij het gebruiken van een auto een inzittendenverzekering.

Omgeving gastouderopvang

 • Het huis waar de opvang plaatsvindt, is zowel binnen als buiten hygiënisch en veilig;
 • De opvanglocatie is altijd rookvrij;
 • Je bent bereid om kleine aanpassingen in huis te laten doen, zoals het plaatsen van een traphekje en rookmelders;
 • Er zijn binnen en buiten voldoende speelmogelijkheden, afgestemd op het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen;
 • Voor kinderen tot 1,5 jaar is een slaapruimte beschikbaar die apart staat van de leefruimte. Deze slaapruimte is afgestemd op het aantal op te vangen kinderen;
 • Bij opvang van 4 of meer kinderen is er een achterwacht geregeld.

De samenwerking met ons gastouderbureau

Wij vinden het belangrijk dat onze gastouders genieten van de omgang met kinderen. Door jouw enthousiasme, oplossingsgerichtheid en positieve instelling wordt hun bezoek aan jouw gastouderopvang een feestje.

We verwachten dat je over verantwoordelijkheidsgevoel beschikt en dat je open en flexibel bent. Je helpt de kinderen te ontdekken welke kwaliteiten en talenten God hen gegeven heeft. En je stimuleert ze op een positieve manier om deze kostbare eigenschappen te waarderen en verder te ontwikkelen.

Als gastouder werk je zelfstandig en kun je jouw creativiteit en pedagogische vaardigheden oneindig blijven ontwikkelen. Wij ondersteunen dit van harte en maken daarom de volgende afspraken met je:

 • Je bent bereid om met ons samen te werken en afspraken in een overeenkomst vast te leggen;
 • We komen minimaal twee keer per jaar op huisbezoek;
 • Je neemt ons advies en onze begeleiding ter harte;
 • Je bent bereid om samen met ons de risico-inventarisatielijst ter plekke in te vullen, deze samen te evalueren en de aandachtspunten aan te pakken;
 • Je staat achter de inhoud van ons pedagogisch beleidsplan en handelt daarnaar;
 • Je bent actief christen en deelt Gods liefde met de kinderen en hun ouders;
 • Je bent bereid om je te laten bijscholen;
 • Je bent op de hoogte van de inhoud van de meldcode kindermishandeling en weet deze toe te passen in de praktijk;
 • Je bent in staat om de ontwikkeling van de kinderen met positieve aandacht, geduld en verantwoordelijkheidsgevoel te stimuleren;
 • Je communiceert op een professionele manier met de ouders en het gastouderbureau;
 • Je bent gedurende de opvang telefonisch bereikbaar.